close
تبلیغات در اینترنت
معرفی رشته تكنولوژی توليدات دامی

معرفی رشته تكنولوژی توليدات دامی

معرفی رشته تكنولوژی توليدات دامی           دیباچه:   یکی از مشکلات مهم دامداری ما که همواره موجب کاهش محصولات مربوط به دام و طیور می‎شود، این است که بیشتر مجریان برنامه‎ها در زمینه دامداری نوین، تحصیلات لازم را ندارند، به طوری که روش‎های کار، سنتی و در حد قدیمی باقی مانده است.تربیت کاردان در این رشته‎ می‎تواند ضمن بهر‎ه‎گیری از توانایی‎های متخصصین دامداری و مرغداری، برنامه‎های کشاورزی را با راندمان کمی و کیفی بیشتری قرین‎سازد،…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان