close
تبلیغات در اینترنت
پذيرش دانشجو در 24 رشته گرايش جديد از مهر امسال در پردیس دانشگاه کاشان

پذيرش دانشجو در 24 رشته گرايش جديد از مهر امسال در پردیس دانشگاه کاشان

  پذيرش دانشجو در 24 رشته گرايش جديد از مهر امسال در پردیس دانشگاه کاشان معاون طرح و توسعه دانشگاه کاشان، از پذيرش دانشجو در 24 رشته گرايش جديد در سال تحصيلي 93-92 اين دانشگاه خبر داد. پرتال دانشگاهی به نقل از به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، دکتر حميد رضا محمدي افزود:   در سالل جديد تحصيلي 14 رشته گرايش به مجموعه رشته هاي مرکزي دانشگاه کاشان، پنج رشته به پرديس دختران و پنج رشته گرايش نيز به مجموعه رشته هاي پرديس دانشگاهي اين دانشگاه اضافه شده است. وي همچنين به افزايش چهار…

پیغام مدیر سایت :

سایت آموزشی دانشجویان